1-2. Velkommen, advarsel, praktisk råd
INNLEDNING
3. Definisjon lav selvfølese, fordeler med bedre selvfølelse
4. Har jeg lav selvfølelse
5. hva betyr god selvtillit
6. Bekymring
7. positive og negative oppfatninger om bekymring
8. hvordan mestre bekymring
9. Selvkritikk
10. føste øvelse selvkritikk
11. øvelse to selvkritikk, selvkritiske tanker
12. hvordan påvirker selvkritikk deg
13. positive og negative antagelser om selvkritikk
14. løsning selvkritikk
1 of 2

8.0 Hvordan mestre bekymring

Hvordan mestre bekymring?

Bekymring tar for mange stor plass mentalt og tidsmessig. Den ene bekymringstanken fører lett til den neste, og det er sjelden dette fører til konkrete løsninger på reelle problemer. Bekymringer handler dessuten ofte om tenkte problemer, som «tenk hvis…».

Bruker man mye tid på bekymring og engstelse, medføre det ofte rastløshet, irritabilitet, søvnvansker og konsentrasjonsvansker.

Det å bekymre seg fører ofte til at man bruker mye tid på sine egne indre tanker og følelser – istedenfor å være til stede i det som skjer rundt deg.

Det er lurt å løse problemer når man er i et rasjonelt modus og ikke når man er i emosjonelt modus.

Kanskje kan du skrive problemet ned, og bestemme deg for å håndtere det senere?

Prøv å utsette bekymringene, og sett av en fast tid hver dag ca 10 min til å bekymre deg. Sett av tid til å løse ekte problemer når du ikke er bekymret.

Noen ganger når man er urolig kan man fokusere på pust for å gjenvinne ro og kontroll. Når man er stresset har man ofte pustet mer enn man pleier, noe som kan gi økt uro i kroppen.

Når du bekymrer deg, kan du ofte føle deg urolig og stresset. Som oftest endres da pusten din og du vil puste raskere. Du føler deg da enda mer urolig og det kan føles som om du har for lite luft, mens du egentlig har for mye luft. I slike situasjoner kan det være lurt å holde pusten, for på den måte å roe seg ned.
Vi skal nå vise deg en øvelse som handler om å holde pusten for å oppnå en ro i kroppen.

Øvelsen er som følger:
Du skal holde pusten på innpust 3 ganger etter hverandre, deretter tar du 2 dype pust. Kjenn nå at du føler deg rolig i kroppen.

Hvis du ikke føler deg helt rolig, så gjenta øvelsen. Du kan stå eller sitte under øvelsen.
Det er lurt at du øver på dette hver dag i en uke.

Pin It on Pinterest