1-2. Velkommen, advarsel, praktisk råd
INNLEDNING
3. Definisjon lav selvfølese, fordeler med bedre selvfølelse
4. Har jeg lav selvfølelse
5. hva betyr god selvtillit
6. Bekymring
7. positive og negative oppfatninger om bekymring
8. hvordan mestre bekymring
9. Selvkritikk
10. føste øvelse selvkritikk
11. øvelse to selvkritikk, selvkritiske tanker
12. hvordan påvirker selvkritikk deg
13. positive og negative antagelser om selvkritikk
14. løsning selvkritikk
1 of 2

4.0 Har jeg lav selvføIelse intro

Har jeg lav selvfølelse?

 

Mennesker som har lav selvfølelse, snakker som om de har en generell mangel på selvtillit. Det er som om mangelen på selvfølelse gjør at de føler seg utilstrekkelig, underlegne eller inkompetente sammenlignet med andre.

Men selv personer som sier de ikke har god selvfølelse, har ofte noe de føler seg trygg på og noen ting de opplever at de mestrer. Forskjellen på en person med lav selvfølelse og en med god selvfølelse, er at en med lav selvfølelse gjerne undervurderer, ignorerer eller bortforklarer det de er gode på, som om det er uviktig eller uten betydning.

Hva er du god til?

Skriv ned en liste med små og store ting du selv mener du er god til. Dette trenger ikke være store prestasjoner, men kan handle om at du er en god sjåfør, god til å lage mat, god til å lytte osv.

Pin It on Pinterest