1-2. Velkommen, advarsel, praktisk råd
INNLEDNING
3. Definisjon lav selvfølese, fordeler med bedre selvfølelse
4. Har jeg lav selvfølelse
5. hva betyr god selvtillit
6. Bekymring
7. positive og negative oppfatninger om bekymring
8. hvordan mestre bekymring
9. Selvkritikk
10. føste øvelse selvkritikk
11. øvelse to selvkritikk, selvkritiske tanker
12. hvordan påvirker selvkritikk deg
13. positive og negative antagelser om selvkritikk
14. løsning selvkritikk
1 of 2

3.0 Selvfølelse

Selvfølelse

 

Definisjonen av selvfølelse og selvtillit er ikke helt lik. Selvtillit refererer til tiltro til egen mestring, og knyttes opp til spesifikke prestasjoner. Selvtilliten kan variere etter hvordan vi mestrer, og selv vurderer at vi mestrer, de forskjellige områdene det er snakk om.

Selvfølelse er et mer omfattende konsept, og handler mer om din verdi som person. Selvfølelse er ikke så avhengig av prestasjoner. Det omhandler å kjenne seg selv, å akseptere og respektere seg selv med sterke og svake sider. Det er mulig å ha god selvtillit på flere områder, samtidig som man ikke ser på seg selv som en god og verdifull person.

Begrepene kan gå litt over i hverandre, og begrepene er ikke helt uavhengige av hverandre.

Vi kunne brukt mye plass på definisjoner i kurset, men har valgt heller å vektlegge teknikker du selv kan bruke, som vi håper vil bedre hverdagen din og din oppfattelse av deg selv.

 

Fordeler med å bedre egen selvtillit / selvfølelse:

God selvfølelse og god selvtillit kan gi deg mulighet til å leve det livet du ønsker med en indre trygghet og ro. Kanskje blir du mer forberedt på uventede situasjoner. Ved vanskelige opplevelser har du større styrke til å håndtere hendelsene. Du blir ikke så lett manipulert, du våger å fastholde din egen mening i en sak, du aksepterer ikke ansvar som ikke er ditt, du er mindre redd for konflikter og det generelle stressnivået går ned.

Å tro på seg selv kan øke prestasjonsevnen, og hindre deg fra å kritisere deg selv dersom du ikke lykkes med noe på den måten du hadde tenkt. Kanskje våger du også mer med bedre selvfølelse.

Både fysisk og psykisk helse bedres ved å bedre selvfølelse, og stress er lettere håndterlig.

Denne listen er ikke uttømmende, men dekker noen sentrale punkter som henger tett sammen med selvfølelse.

Det finnes ingen situasjoner hvor ikke god selvfølelse er en fordel!

 

Pin It on Pinterest