1-2. Velkommen, advarsel, praktisk råd
INNLEDNING
3. Definisjon lav selvfølese, fordeler med bedre selvfølelse
4. Har jeg lav selvfølelse
5. hva betyr god selvtillit
6. Bekymring
7. positive og negative oppfatninger om bekymring
8. hvordan mestre bekymring
9. Selvkritikk
10. føste øvelse selvkritikk
11. øvelse to selvkritikk, selvkritiske tanker
12. hvordan påvirker selvkritikk deg
13. positive og negative antagelser om selvkritikk
14. løsning selvkritikk
1 of 2

5.0 Hva betyr god selvtillit

Hva betyr god selvtillit

 

Hva betyr god selvtillit / selvfølelse for deg?

 • Tenk nøye gjennom hvilke av områdene si ditt liv der du ønsker å få bedre selvtillit?
 • Hvilke vansker er mest til stede i ditt liv?
 • Hva gjør seg mest gjeldende?
 • På hvilke områder gjør dette seg gjeldende, og på hvilken måte?
 • Skriv gjerne ned så konkret og detaljert som mulig, og vær ærlig med deg selv.

(Husk at dette er egne notater, og ikke informasjon du skal dele med noen, eller i det minste ikke om du ikke vil det selv.)

Viktige spørsmål til deg selv:

 • Setter du alltid andre foran deg selv?
 • Er du svært bevisst på deg selv, og har vansker med å rette fokus utover?
 • Er du overfølsom for kritikk?
 • Har du et for sterkt ønske om å gjøre andre fornøyd?
 • Er du redd for at andre skal kritisere deg eller behandle deg dårlig?
 • Tror du at dersom du ikke oppfører deg på en bestemt måte, så vil andre ikke like deg eller ikke ønske å være sammen med deg?

NB: Dette var eksempler på områder hvor selvfølelse er viktig, og eksempler på aktuelle spørsmål du kan stille seg selv. Kanskje finner du flere områder og andre spørsmål som kan være nyttige akkurat for deg.

 

Hva betyr god selvtillit selvfølelse for deg

 

Avspenningsøvelse / oppmerksomhetsøvelse:

Vi har her lagt inn en avspenningsøvelse / oppmerksomhetsøvelse. Det er for å lære en teknikk for å være til stede her og nå, og kunne slappe av.

Du kan bruke denne teknikken når du føler deg stresset eller urolig, eller når du skal løse et vanskelig problem. Det kan være lurt å bruke denne teknikken jevnlig, gjerne daglig.

 

 

Kroppslig, progressiv avspenning:

 

Pin It on Pinterest