15. selvhevdelse del 1
16. øvelse hakk i plata
17. selvhevdelse del 2
18. våre rettigheter
19. rettigheter del 2
20. realistiske mål
2 of 2

21.1 Avslutning

Avslutning


Avslutning.

Vi anbefaler nå at du nøye tenker gjennom hva du har opplevd som nyttige teknikker for akkurat deg.

Jobben med å øke selvfølelse og / eller selvtillit er en jobb man aldri helt blir ferdig med, men handler mer om en måte å leve på. Det er nyttig at du minner deg selv på enkelte av hjelpespørsmålene og teknikkene livet ut.

Det viktige er at du tilegner deg noen teknikker og tankemåter som over tid kan føre til at akkurat du føler en økt trygghet og selvaktelse.

En liten påminnelse:

Noen ganger kan økt oppmerksomhet på egne behov medføre at du må velge bort elementer i livet ditt. Det er ikke alt som lar seg justere til et akseptabelt nivå gjennom endring av egen atferd og selvfølelse. Noen ganger endrer både situasjoner og andre mennesker seg som respons på din egen endring. Andre ganger kan det være behov for å gjøre større endringer med eksterne faktorer i livet. Kanskje er god selvivaretakelse for deg å velge bort en bestemt jobb, å velge bort eller redusere kontakt med noen av menneskene du omgås eller det kan handle om endringer på andre områder i livet.

Vi håper kurset har vært til hjelp, og at du har lært noen teknikker du kan ta med deg videre i livet. Kom gjerne med ris og ros til oss, kommentarer og forslag til forbedringer.

Viktig informasjon:
Dersom du opplever at du har mer omfattende problemer, slik at du ikke får god nok hjelp av dette kurset, kontakt din fastlege eller legevakten. Du kan da få hjelp med henvising til riktig fagperson.

Psykolog Mona Dullum jobber for et firma som heter Norsk Arbeidshelse. Du kan bestille time privat i tilknytning til dette kurset, hvis du opplever at du har behov for det.

Du bestiller da timer gjennom Norsk Arbeidshelse som har telefonnummer: 69193800

Mona har kontor i Agder fylke, både i Kristiansand og i Arendal. Det er også mulig med telefonkonsultasjoner eller Video-konsultasjoner.

Pin It on Pinterest