15. selvhevdelse del 1
16. øvelse hakk i plata
17. selvhevdelse del 2
18. våre rettigheter
19. rettigheter del 2
20. realistiske mål
2 of 2

18.1 Våre rettigheter

Våre rettigheter


Våre rettigheter:

Når du nå skal trene på endring i atferd for å oppnå tryggere selvhevdelse, er

det viktig å bli minnet på de rettigheter vi alle har.

 1. Jeg har rett til å uttrykke mine behov og stille krav som person, uavhengig av de rollene jeg har påtatt meg i livet.
 • eks. kan en sykepleier ha vansker med å sette av tid til seg selv, og tenker at pasientene må komme først. Dette kan resultere i uro og spenninger.
 1. Jeg har rett til å bli behandlet med respekt som et intelligent, likeverdig og dyktig menneske.
 • Ofte behandler man ikke seg selv med nok respekt.
 1. Jeg har rett til å uttrykke mine følelser.
 • Å uttrykke sine følelser, er ikke det samme som å reagere på følelsene. Du kan i en rolig tone si hva du føler, som at dette gjør deg sint, uten at du utagerer med å rope og skrike.
 1. Jeg har rett til å ha egne meninger.
 • Det innebærer også en rett til å kjempe for egne meninger.
 1. Jeg har rett til å si ja og nei når det passer meg.
 1. Jeg har rett til å gjøre feil.
 1. Jeg har rett til å forandre mening.
 1. Jeg har rett til å si at jeg ikke forstår.
 1. Jeg har rett til å be om hva jeg vil.
 • Det vil si at du kan be om ting selv om det ikke nødvendigvis blir akkurat som du ønsker.
 1. Jeg har rett til å nekte å ta ansvar for andre menneskers problemer.

 

Les punktene igjen, i lavt tempo. Pust godt inn, og forsøk å gjøre punktene til en sannhet for deg.

 

Pin It on Pinterest