15. selvhevdelse del 1
16. øvelse hakk i plata
17. selvhevdelse del 2
18. våre rettigheter
19. rettigheter del 2
20. realistiske mål
2 of 2

20.1 Realistisk mål

Realistiske mål


Realistisk mål:

Både tankestil og det å oppføre seg selvhevdende er viktig på veien mot bedre selvfølelse.
Begynn med små endringer.

Hva er viktig for deg? Det kan være;
– å ta mer initiativ.
– å si mer i fra og sette grenser.
– å våge å ta mer plass og stå opp for egne behov.

Det er ikke målet at selvsikkerhet skal gå over i aggresjon.

Husk at selv om du ber om det du vil ha, er det ikke alltid du får det. Andre kan ha sine ønsker og behov også, men hvis du ikke ber om det du egentlig vil, kan ikke andre vite hva du ønsker eller trenger.

God selvfølelse handler ikke bare om å hevde seg selv. God selvfølelse kan også føre til at du blir i bedre stand til å legge bort egne behov til fordel for andre når situasjonen tilsier det.
Det er f. eks. mulig at noen trenger din hjelp og støtte akkurat nå, og dette kan være i situasjoner du anser så viktige at dine egne behov kan og bør utsettes. Andres sykdom kan være et eksempel. Det er da viktig at det er du selv som har tatt stilling til dette, og at det er et valg du selv har tatt når du velger å sette andres behov foran egne, ut fra dine egne vurderinger og verdier. Det skal ikke gi en følelse av at du å ha blitt lurt eller manipulert til å sette egne behov til side, eller at du føler valget ditt blir tatt som en selvfølge. Det er også viktig at dette ikke blir en vane og at du sklir tilbake til gamle mønstre hvor du i for stor grad føler at dine egne behov ikke blir tatt på alvor. Husk at det er du selv som i første runde må anse dine egne behov viktige og ta dem på alvor.

Du har kanskje opplevd mennesker som fremstår svært selvsikre, alltid hevder sin rett og alltid setter egne behov foran alt annet. Denne mangelen på fleksibilitet og hensyn til andre er ikke en sunn evne til selvhevdelse, og bygger ikke på en trygg selvfølelse.

 

LAST NED SKJEMA

Pin It on Pinterest