Profesjonelt terapikurs utviklet av to erfarne psykologer

Vi hjelper deg til å oppnå bedre livskvalitet og økt glede.
I våre kurs fokuserer vi på selvtillit,
selvfølelse, selvhevdelse og selvmedfølelse.

Kursene er ikke interaktive, men en presentasjon i bilder, lyd og tekst som du kan bruke når det passer deg.

Etter terapikurset har du mulighet for kjøpe terapitimer hos dyktig psykolog med lang erfaring.
Der vil det fokuseres spesielt på dine vansker eller spesielle livsutfordringer.

Om kurset

Innholdet i et kurs vil tilsvare det du ville gått igjennom i løpet av 10-13 behandlingstimer hos psykolog. Kognitiv terapi og metakognitiv terapi vil kunne tilbys i individuell terapi for deg som kjøper kurs av oss. Teorigrunnlaget i de fleste av kursene våre vil også være basert på kognitiv og metakognitiv terapi, men i noen av kursene har vi også plukket ut virksomme teknikker fra andre terapiretninger som bl.a. emosjonsbaserte terapiteknikker og mindfulness. Nevropsykologi vil også bli presentert i noen av kursene fordi det kan være nyttig å ha en forståelsesramme for hvordan hjernen din virker for å kunne forstå og lettere endre egne psykiske reaksjoner.

Har du tenkt på at livet ditt ville blitt lettere dersom du hadde god selvtillit og god selvfølelse? Ville du følt deg tryggere dersom du hadde verktøy til å være selvhevdende i krevende situasjoner som handler om andre mennesker.

Våre nett-terapikurs

 

Selvtillit, selvfølelse og selvhevdelse

Temaet for terapikurset er selvfølelse og selvtillit, og selvhevdelse. Kurset bygger på kognitiv terapi og behandlingsteknikker som vi har god erfaring med at virker.

Du vil gjennom kurset oppnå en indre trygghet og ro som lettere gjør deg i stand til å leve det livet du ønsker deg i tråd med egne verdier. Du blir ikke så lett manipulert, du lærer å bekymre deg mindre og stå imot både kritikk fra andre og kritikk du retter mot deg selv.

Fordypning selvfølelse og selvtillit

Kurset slippes høsten 2020.

Fordypning i forhold til selvhevdelse og selvtillit – med fokus på relasjoner til andre i privat sammenheng og på jobb. Oppdragelse av barn blir også eget tema i kurset.

Her tar vi grundigere opp erfaringer fra tidlig i livet som kan virke inn på din fungering her og nå, i relasjon til andre. Dette gjør seg gjeldende i alle livets situasjoner og både i relasjon til familie, venner og kolleger.

Vi vil også fokusere på hvordan erfaringer tidligere i livet bidrar til selvkritikk og dårlig selvtillit.

Selvmedfølelse – Hvordan empatisk ta vare på deg selv.

Dette kurset er under produksjon og kommer senere.

I dette kurset er temaet selvmedfølelse. Selvmedfølelse vil sette deg i stand til å øke livskvaliteten for deg og dine nærmeste. Økt selvmedfølelse fører også til at du presterer bedre og tåler mer motgang. Dersom du lærer å få mer empati med deg selv, blir du også mer empatisk mot andre. Det vil ha ringvirkninger i livet ditt på alle plan.

Dette kurset bygger på nevropsykologi, emosjonsbasert terapi, medfølelsesbasert terapi og kognitiv terapi.

Noen smakebiter fra kurset
Selvtillit, selvfølelse og selvhevdelse

 

Kursene vil komme på tegnspråk og en engelsk versjon er under utarbeidelse og vil snart bli lagt ut.

Kusene vil senere også komme på andre språk.

Pin It on Pinterest

Share This