Om oss

Vårt mål er å nå ut med terapi til mange

vår visjon

Vårt mål er å nå ut med terapi til mange.

Det kan være vanskelig å finne en god behandler akkurat når du trenger det.

Årsaken til det kan være lange ventelister, økonomi, bosted, eget tidspress eller andre faktorer.

Gjennom våre kurs får du tilgang til teknikker du kan bruke til å jobbe med deg selv på en måte som om du var din egen terapeut.

Du som kjøper et kurs av oss har også mulighet til å bestille terapitimer hos Mona Dullum, som har vært med å utarbeide dette kurset. Mona er en svært erfaren og dyktig psykolog. Hun tilbyr kognitiv og metakognitiv terapi, som også kursene våre i hovedsak er basert på. Dette er terapiteknikker som har vist gode resultater, og metodene har stadig har blitt videreutviklet på grunn av sin gode effekt. Mona er hele tiden oppdatert på metode, og har lang og bred klinisk erfaring. Hun vil kunne møte deg og dine behov på en profesjonell og god måte.

Vår visjon er å hjelpe deg til å bli tryggere på deg selv og kjenne at du har ferdigheter og teknikker du kan bruke til å takle vanskelige situasjoner, tanker og følelser i livet ditt. Det er et mål at du skal lære å stå opp for deg selv, at du skal lære å bli vennlig mot deg selv og at du skal lære et bredt spekter av teknikker for å kunne styre ditt eget liv på en trygg og god måte. Det kommer mange gode helseeffekter i kjølvannet av dette, som også vil komme dine medmennesker til nytte. Mange av oss har gamle, dysfunksjonelle tidligere tillærte strategier som ikke virker hensiktsmessig lengre. Dette kan dempe livsglede, øke negativt stress og i verste fall bidra til psykisk lidelse.

Verden er i stadig endring, og psykiske vansker stadig økende i befolkningen. Mange ville kunnet forebygge psykiske problemer hos seg selv eller de nærmeste med bedre kunnskap om menneskesinnet. Det er mulig du er akkurat en av dem vi når med våre kurs som vil kunne har god nytte av å investere i egen psykisk helse. Alle har noe å lære, og ingen angrer på å invester tid og penger i egen helse.

Vi vil gjennom våre kurs, og eventuelt terapitimer om du ønsker det, lære bort det aller viktigste av kunnskapen vi har tilegnet oss som psykologer gjennom mange års erfaring som psykologer.

Metodene og teknikkene vi bruker er basert på grundig forskning og bred klinisk erfaring.

Du kan komme frem til at du trenger mer hjelp enn et kurs kan gi deg, men da er det mulig å bestille individuelle terapitimer hos Mona, eller kontakt din lege for å bli henvist til behandling som passer dine behov.

All vår aktivitet er det som kalles evidensbasert, og kvalitet er svært viktig for både vår sikkerhet som fagpersoner og for din sikkerhet som kunde!

Referanser

«Interessant. Det er dyrt å gå i terapi, og her får man mye informasjon og læring på en rimelig måte. Stadige terapitimer blir fort dyrt.»

Susan, 42 år

«Disse øvelsene stemmer godt overens med teknikker jeg har lært og forsøkt å lære meg selv». 

 

Influenser Clarissa, 23 år

«Dette var spennende, og jeg har absolutt mye å lære».

 

Karin, 70 år

«Jeg noen aha-opplevelser, og her var det mange nye ting å tenke over».

 

Karl, 45 år

Om kurset

Det er viktig å kunne teknikker for å styrke egen selvfølelse. Det kan også bidra til at du kan styrke andres selvfølelse.

Vi tilbyr våre kursdeltakere å kjøpe psykologtimer individuelt. Dette er hos psykolog Mona Dullum, og informasjon om dette følger som en del av kurset. Kanskje føler du behov for noen individuelle terapitimer med spesielt fokus på akkurat din situasjon eller dine erfaringer i livet. Terapi som tilbys er kognitiv og metakognitiv terapi.

 

Et nettkurs som dette vil tilsvare mange timer terapi, og vil gi deg mye informasjon. Du kan gå tilbake og se på materialet så mange ganger du vil, og du kan velge de teknikkene som passer best for deg. Repetisjon er viktig, husk at den viktige delen av terapien skjer mellom timene fordi det er da du gjør deg nye erfaringer. Kursene våre vil bidra til økt bevissthet om deg selv i relasjon til andre, og du vil kunne lande i deg selv på en tryggere måte

Hvem er vi?

 

Kristin Tollan:

Kristin Tollan:

Psykolog

Psykologspesialist med bred klinisk erfaring. Kristin har mer enn 20 år erfaring fra offentlig og privat sektor. Hun har et bredt engasjement innen psykologi og psykiatri. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi og er spesialist i klinisk nevropsykologi.

Mona Dullum:

Mona Dullum:

Psykolog

Godkjent psykolog siden 2000. Videreutdannelse i kognitiv terapi og godkjent veileder i kognitiv terapi. Hun har godkjent videreutdannelse i metakognitiv terapi. Hun har mer enn 20 års med bred terapierfaring fra distriktspsykiatrisk senter (DPS), psykiatrisk sengepost, fra privat praksis og arbeidsrettet behandling som inkluderer erfaring fra utredning av personlighet og psykisk helse.

Pin It on Pinterest

Share This