Selvtillit, selvfølelse og selvhevdelse

Temaet for terapikurset er selvfølelse og selvtillit, og selvhevdelse. Kurset bygger på kognitiv terapi og behandlingsteknikker som vi har god erfaring med at virker.

Du vil gjennom kurset oppnå en indre trygghet og ro som lettere gjør deg i stand til å leve det livet du ønsker deg i tråd med egne verdier. Du blir ikke så lett manipulert, du lærer å bekymre deg mindre og stå imot både kritikk fra andre og kritikk du retter mot deg selv.

Pin It on Pinterest