1.0 Innledning

HVORDAN STYRKE SELVFØLELSE, SELVTILLIT OG SELVHEVDELSE

Kurset er faglig forankret i Kognitiv terapi

Velkommen til kurs!       

 

 

Dette er et terapikurs med mulighet for å bestille individuelle terapitimer hos psykolog Mona Dullum for kursdeltakere. Du kan da bestille individuelle timer med oppmøte i Kristiansand eller i Arendal, eller individuelle videoterapi timer eller konsultasjoner på telefon. Detaljert informasjon om dette tilbudet blir gitt på slutten av kurset.

Introduksjon og presentasjon:

Vi har begge lang og bred erfaring som psykologer, og ønsker å nå ut til flest mulig med vår kunnskap. Det vi ønsker å formidle er noe av det vi har funnet ut er viktig for svært mange. Dette har vi erfart gjennom det vi har lært ved å lese bøker, delta på videreutdanning, gå på kurs og gjennom mange års erfaring som psykologer i arbeid med pasienter. Vi ønsker å gi denne kunnskapen videre til dere.

Terapi kan være vanskelig tilgjengelig, og det kan bli dyrt ved at man må betale for timer igjen og igjen. Vår erfaring er at mange kan jobbe godt med egen problematikk ved å bli bedre kjent med egne tanker og reaksjoner, og ved å lære gode teknikker. Kurset kan også være et supplement til terapi eller egenutvikling.

Dette er ikke et interaktivt kurs, men en presentasjon i bilder og tekst lagt opp som et selvstudium, men også med mulighet for individuelle terapitimer.

Kristin Tollan:

Psykologspesialist med bred klinisk erfaring. Kristin har mer enn 20 års erfaring fra offentlig og privat sektor. Hun har et bredt engasjement innen psykologi og psykiatri. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi og er spesialist i klinisk nevropsykologi.

 

Mona Dullum:

Godkjent psykolog siden 2000. Videreutdannelse i kognitiv terapi og godkjent veileder i kognitiv terapi. Hun har godkjent videreutdannelse i metakognitiv terapi. Hun har mer enn 20 års med bred terapierfaring fra distriktspsykiatrisk senter (DPS), psykiatrisk sengepost, fra privat praksis og arbeidsrettet behandling som inkluderer erfaring fra utredning av personlighet og psykisk helse.

Julie Dullum skal guide dere igjennom dette kurset. Guri Glans leser, og innspillingen er gjort hos NSI Lydproduksjon A/S.

En liten advarsel:

Dette kurset vil ikke hjelpe alle med lav selvfølelse. Noen ganger er ikke et kurs nok.

Den vanligste måten å mestre ting som plager oss på, er å snakke med noen andre om det. Ofte er det å snakke med noen i familien, eller en venn, nok til at vi føler oss bedre og kan gå videre. Noen ganger er heller ikke dette nok. Vi kan trenge noen som er trent for å hjelpe mennesker i smerte, som en lege, en psykolog eller en rådgiver. Hvis du opplever at dette kurset, med fokus på selvfølelse, ikke hjelper deg med å se klarere og tenke mer konstruktivt over hvordan du bør gjøre gode endringer, eller at det faktisk gjør deg verre, bør du oppsøke profesjonell hjelp.

Pin It on Pinterest